Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 41134
Vakar: 109
Šodien: 70

Iesakām apmeklēt

Pedagogi

2019./2020.mācību gads

Kultūras izpratnes un pašispausmes mākslā MK
Alda Šeļegovska – MK vadītāja, mūzikas un instrumentspēles skolotāja

Valodas MK
Māra Kudiņa - MK vadītāja, vācu valodas skolotāja

Dabaszinātņu, sociālās un pilsoniskās MK
Daiga Āboliņa - MK vadītāja, dabaszinātņu skolotāja

Sākumskolas un veselības, fiziskās aktivitātes MK
Anda Lipska - MK vadītāja, direktores vietniece 1.-4.klašu mācību darbā

Matemātikas un tehnoloģiju MK
Indra Beitika - MK vadītāja, matemātikas skolotāja

 


 2018./2019.mācību gads


Kultūras izpratnes un pašispausmes mākslā MK

Alda Šeļegovska – MK vadītāja , mūzikas un instrumentspēles skolotāja

 • Apsīte Baiba - literatūras skolotāja
 • Bērzkalne Jana - literatūras skolotāja
 • Rubine Ina  - literatūras skolotaja
 • Grugule Vēsma  - literatūras skolotāja
 • Lakševica Sarmīte - vizuālās mākslas skolotāja
 • Altenburga Māra- instrumentspēles skolotāja
 • Arne Ilze- instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Bērziņa Inga- mūzikas , instrumentspēles skolotāja,diriģente
 • Kagane Lilija-  instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Pakalne - Stārka Arta - mūzikas skolotāja, instrumentspēles skolotāja
 • Prenass Ilona - diriģente
 • Soste Didzis - mūzikas skolotājs, diriģents
 • Tarasovs Dainis- instrumentspēles skolotājs
 • Valtere Žanete - Odobēra - mūzikas , instrumentspēles skolotāja, diriģente
 • Medjanika Larisa - instrumentspēles skolotāja
 • Milzarāja Inese - instrumentspēles skolotāja
 • Varta Sarmīte - instrumentspēles skolotāja.

Valodas MK
Māra Kudiņa - MK vadītāja, vācu valodas skolotāja

 • Grugule Vēsma- latviešu valodas  skolotāja
 • Bērzkalne Jana - latviešu valodas skolotāja
 • Apsīte Baiba - latviešu valodas skolotāja
 • Rubine Ina- latviešu valodas skolotāja
 • Alise Zepa - angļu valodas skolotāja
 • Sila Iveta- angļu valodas skolotāja
 • Jakštene Žanna-angļu, krievu valodas skolotāja
 • Marija Ostrovska - krievu valodas skolotāja
 • Māra Kudiņa - vācu valodas skolotāja

Sociālās un pilsoniskās MK
Velta Suhocka - MK vadītāja, vēstures skolotāja

 • Bruģe Kitija- psihologs
 • Lakševica Sarmīte- vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
 • Ondzulis Guntis - sporta skolotājs
 • Suhocka Velta- vēstures un sociālo zinību skolotāja
 • Deksnis Einārs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Matemātikas MK
Indra Beitika - MK vadītāja, matemātikas skolotāja

 • Beitika Indra- matemātikas skolotāja
 • Gabrusenoka Ausma – matemātikas skolotāja
 • Šemele Ārija - matemātikas skolotāja
 • Staceviča Jevgēnija- matemātikas skolotāja
 • Tambovceva Valentīna – matemātikas skolotāja

Dabaszinātņu MK
Daiga Āboliņa - MK vadītāja, dabaszinātņu skolotāja

 • Āboliņa Daiga- bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 • Rotkale - bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 • Šemele Ārija - fizikas skolotāja
 • Zelča Ligita- ģeogrāfijas skolotāja

Svešvalodu MK

Iveta Sila – MK vadītāja, angļu valodas skolotāja

 • Jakštene Žanna-angļu, krievu valodas skolotāja
 • Alise Zepa - angļu valodas skolotāja
 • Sila Iveta- angļu valodas skolotāja
 • Ozstrovska Marija - krievu valodas skolotāja

Veselības un fiziskās aktivitātes MK
Evita Legzdiņa - MK vadītāja, sporta skolotāja

 • Ondzulis Guntis - klases audzinātājs
 • Evita Legzdiņa - sporta skolotāja

Klašu audzinātāju MK
Kitija Bruģe – MK vadītāja, psihologs

 • Āboliņa Daiga- klases audzinātāja
 • Beitika Indra- klases audzinātāja
 • Grietniece Inta  - klases audzinātāja
 • Glāzniece Ritma- klases audzinātāja
 • Gūtmane - Sevišķe Anete- klases audzinātāja
 • Bruģe Kitija- klases audzinātāja
 • Ločmele Ritma- klases audzinātāja
 • Mūrniece Elita- klases audzinātāja
 • Sila Iveta- klases audzinātāja
 • Suhocka Velta- klases audzinātāja
 • Ondzulis Guntis - klases audzinātāja

Tehnoloģiju MK
Ausma Gabrusenoka - MK vadītāja, direktores vietniece IT jautājumos

 • Diāna Blaumane - informātikas skolotāja
 • Lakševica Sarmīte - mājturības un tehnoloģiju skolotāja
 • Einārs Deksnis - mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Gabrusenoka Ausma – direktores vietniece IT jautājumos

Atbalsta personāls

 • Belicka Mārīte - speciālais pedagogs
 • Bruģe Kitija – psihologs
 • Gūtmane - Sevišķe Anete – logopēde
 • Lipska Anda – speciālais pedagogs
 • Vančenko Ruta – speciālais pedagogs

 

Sākumskolas MK
Anda Lipska- MK vadītāja, sākumskolas skolotāja

 • Glāzniece Ritma - sākumskolas skolotāja
 • Grietniece Inta - sākumskolas skolotāja
 • Gobiņa Dace - sākumskolas skolotāja
 • Gūtmane - Sevišķe Anete - sākumskolas skolotāja
 • Liepniece Ilze - sākumskolas skolotāja
 • Meimere Inga - sākumskolas skolotāja
 • Ločmele Ritma- sākumskolas skolotāja
 • Mūrniece Elita- sākumskolas skolotāja
 • Aija Lāce - sākumskolas skolotāja

 

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 22.01.2020 | 11:24

Šodien ir 2020.gada 21.februāris

Vārda dienu svin:

Ariadne, Eleonora

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(27. feb.):

Ruta Vančenko
Skolēni:
Šodien:
Stella Pētersone 3.a
Rīt:
Herberts Jānis Bojārs 5.a
Tuvākā
(27. feb.):

Aleksandrs Baļura 6.c

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti