Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 37469
Vakar: 129
Šodien: 31

Iesakām apmeklēt

Pedagogi

2018./2019.mācību gads


Sākumskolas MK
Anda Lipska- MK vadītāja, sākumskolas skolotāja

 • Glāzniece Ritma - sākumskolas skolotāja
 • Grietniece Inta - sākumskolas skolotāja
 • Gobiņa Dace - sākumskolas skolotāja
 • Gūtmane - Sevišķe Anete - sākumskolas skolotāja
 • Liepniece Ilze - sākumskolas skolotāja
 • Meimere Inga - sākumskolas skolotāja
 • Ločmele Ritma- sākumskolas skolotāja
 • Mūrniece Elita- sākumskolas skolotāja
 • Aija Lāce - sākumskolas skolotāja

Mūzikas MK
Alda Šeļegovska – MK vadītāja , mūzikas un instrumentspēles skolotāja.

 • Altenburga Māra- instrumentspēles skolotāja
 • Arne Ilze- instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Bērziņa Inga- mūzikas , instrumentspēles skolotāja,diriģente
 • Kagane Lilija-  instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Pakalne - Stārka Arta - mūzikas skolotāja, instrumentspēles skolotāja
 • Prenass Ilona - diriģente
 • Soste Didzis - mūzikas skolotājs, diriģents
 • Tarasovs Dainis- instrumentspēles skolotājs
 • Valtere Žanete - Odobēra - mūzikas , instrumentspēles skolotāja, diriģente
 • Medjanika Larisa - instrumentspēles skolotāja
 • Faļkenšteine Inese- mūzikas, instrumentspēles skolotāja, koncertmeistare
 • Varta Sarmīte - instrumentspēles skolotāja.

Latviešu valodas MK
Protopopova Inese- MK vadītāja, latviešu valoda un literatūra

 • Grugule Vēsma- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Kušķe Inese- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Protopopova Inese- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Rubine Ina- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Zizlāne Liene- latviešu valodas un literatūras skolotāja

MK „Cilvēks un sabiedrība”
 Velme Inese – MK vadītāja, vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotāja

 • Bruģe Kitija- psihologs
 • Lakševica Sarmīte- vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
 • Ločmele Antra - psihologs
 • Ondzulis Guntis - sporta skolotājs
 • Suhocka Velta- vēstures un sociālo zinību skolotāja
 • Deksnis Einārs - mājturības un tehnoloģiju skolotājs
 • Velme Inese- vēstures un sociālo zinību skolotāja

Zinātņu un tehnoloģiju
Ārija Šemele- MK vadītāja, fizikas un matemātikas skolotāja

 • Āboliņa Daiga- bioloģijas un ķīmijas skolotāja
 • Beitika Indra- matemātikas skolotāja
 • Blaumane Diāna - informātikas skolotāja
 • Gabrusenoka Ausma – matemātikas skolotāja
 • Liepniece Ilze - ģeogrāfijas skolotāja
 • Šemele Ārija - fizikas un matemātikas skolotāja
 • Staceviča Jevgēnija- matemātikas skolotāja
 • Tambovceva Valentīna – matemātikas skolotāja
 • Tuna Brigita Inta - matemātikas skolotāja
 • Zelča Ligita- ģeogrāfijas skolotāja

Svešvalodu MK
Iveta Sila – MK vadītāja, angļu valodas skolotāja

 • Jakštene Žanna-angļu, krievu valodas skolotāja
 • Alise Zepa - angļu valodas skolotāja
 • Sila Iveta- angļu valodas skolotāja
 • Šūlmeistere Gaļina- krievu valodas skolotāja

Klašu audzinātāju MK
Kitija Bruģe – MK vadītāja, psihologs

 • Āboliņa Daiga- klases audzinātāja
 • Beitika Indra- klases audzinātāja
 • Grietniece Inta  - klases audzinātāja
 • Glāzniece Ritma- klases audzinātāja
 • Gūtmane - Sevišķe Anete- klases audzinātāja
 • Bruģe Kitija- klases audzinātāja
 • Kalniņa Biruta - klases audzinātāja
 • Liepniece Ilze - klases audzinātāja
 • Lipska Anda- klases audzinātāja
 • Ločmele Ritma- klases audzinātāja
 • Mūrniece Elita- klases audzinātāja
 • Peterlēvica Rasma -klases audzinātāja -
 • Protopopova Inese- klases audzinātāja
 • Sila Iveta- klases audzinātāja
 • Suhocka Velta- klases audzinātāja
 • Šūlmeistere Gaļina- klases audzinātāja
 • Ondzulis Guntis - klases audzinātājs
 • Tuna Brigita Inta- klases audzinātāja
 • Velme Inese- klases audzinātāja
 • Zizlāne Liene- klases audzinātāja

Atbalsta personāls

 • Belicka Mārīte - speciālais pedagogs
 • Bruģe Kitija – psihologs
 • Gūtmane - Sevišķe Anete – logopēde
 • Lipska Anda – speciālais pedagogs
 • Ločmele Antra – psihologs
 • Jakovļeva Līva – sociālais pedagogs
 • Vančenko Ruta – speciālais pedagogs
 • Ungere Madara – logopēds

 

 

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 07.11.2019 | 14:55

Šodien ir 2019.gada 12.novembris

Vārda dienu svin:

Kornēlija, Kaija

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(16. nov.):

Inga Bērziņa
Skolēni:
Šodien:
Samanta Bombāne 5.a
ViviānaAiva Šlapiņa 7.a
Rīt:
Marta Kobiņeca 3.c
Tuvākā
(14. nov.):

Taiga Apšiniece 5.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti