Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 37469
Vakar: 129
Šodien: 31

Iesakām apmeklēt

Skolas iepirkumi

 

Paziņojums.

 1. Iznomātājs:

Rīgas Mūzikas internātvidusskola piedāvā iznomāt telpas Šampētera ielā 98, Rīgā (skolas jumta daļa) 5 m² platībā un neapdzīvojamās telpas 10 m² platībā telekomunikāciju objekta izveidei un apsaimniekošanai.

 2.Nosacītā cena:

EUR 337.12 + PVN + patērētā elektroenerģija + apsaimniekošanas izdevumi, t.sk. zeme proporcionāli aizņemtai telpai.

 3. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

3.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

 4. Nekustamā īpašuma darbības laiks un līguma īpašie nosacījumi:

4.1. Līguma noslēgšanas termiņš - 6 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

4.2. Īpašie līguma nosacījumi, kas tiks iekļauti nomas līgumā:

4.2.1. nomnieka pienākums ir ierīkoto mobilo telekomunikāciju bāzes staciju pieņemt ekspluatācijā tikai pēc elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu veikšanas ar mēraparātiem, kas sertificēti mērījumu vienotības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanas Veselības inspekcijā. Nomniekam ir pienākums iesniegt iznomātājam Veselības inspekcijas sniegto atzinumu, ka mērījumi rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām, pirms tiek uzsākta ierīkoto mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas pieņemšana ekspluatācijā.

4.2.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt nomas līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot nomniekam, ja nomnieks ir uzsācis ierīkotās mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas ekspluatāciju, neiesniedzot iznomātājam Veselības inspekcijas sniegto atzinumu, ka elektromagnētiskā lauka līmeņu praktisko mērījumu rezultāti atbilst normatīvo aktu prasībām.

 5. Pieteikšanās termiņš:

Pieteikumi nomāt nekustamo īpašumu, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2019.gada 31.maija, plkst.12.00, Rīgā, Kalnciema ielā 160, 88 kab, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs, kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: 337.12 EUR bez PVN mēnesī.”

 Rīgas Mūzikas internātvidusskolas iznomāšanas komisija.

 

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 23.05.2019 | 12:41

Šodien ir 2019.gada 12.novembris

Vārda dienu svin:

Kornēlija, Kaija

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(16. nov.):

Inga Bērziņa
Skolēni:
Šodien:
Samanta Bombāne 5.a
ViviānaAiva Šlapiņa 7.a
Rīt:
Marta Kobiņeca 3.c
Tuvākā
(14. nov.):

Taiga Apšiniece 5.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti