Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 20650
Vakar: 123
Šodien: 3

Iesakām apmeklēt

Par skolu

Skolas misija: Mūzika kā pievienotā vērtība skolēna daudzpusīgas personības attīstībā.

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas dibinātājs ir Rīgas Dome.

     Skolā tiek īstenotas 6 izglītības programmas:

 • VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA (MŪZIKAS)  PROGRAMMA
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • PAMATIZGLĪTĪBAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA (MŪZIKAS) PROGRAMMA
 • vispārizglītojošā pamatizglītības programma
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
 • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (mūzikas) programma

 • Vidusskolēniem ir iespēja papildus apgūt komerczinību programmu LUMA projektā „Esi līderis!” un darboties „Junior Achievement Latvia” programmā, kurā 2013.gadā skola ieguva Laureātu skolas titulu.
 • Skolā ir ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs. Centrs nodrošina kvalitatīvu individuālo (mājas) apmācību izglītojamiem, kuri veselības dēļ ilgstoši nevar apmeklēt skolu.
 • Skolā strādā augsti kvalificēti vispārizglītojošo un speciālo mūzikas priekšmetu pedagogi, psihologs, speciālais pedagogs un logopēds.
 • Skolā mācās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, jo skolai ir mūsdienīgs un labiekārtots internāts.
 • Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu, maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, kā arī bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, ir bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā.
 • Visiem skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports Rīgā.

Audzēkņi muzikālās iemaņas un zināšanas apgūst koros, individuālo instrumentu spēles, ansambļu un vokālajās nodarbībās.

 • Skolā uzņem skolēnus bez priekšzināšanām mūzikā. Katrs skolēns dzied korī un spēlē kādu no mūzikas instrumentiem (klavieres, flautu, klarneti, vijoli, ģitāru vai citu).
 • Notiek sadarbība ar Mūzikas akadēmiju, Rīgas Mūzikas skolu mācību spēkiem un Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmiju.
 • Skolā darbojas 5 kori: jauktais koris „Vaidelote”, 5.–9. kl. meiteņu koris „Laine”, zēnu koris, 2.– 4. kl. koris un 1. kl. koris.
 • Koriem ir labi panākumi. Dziesmu svētkos tie vairākkārtīgi ieguvuši godalgotas vietas. Skolas kori ir saņēmuši cildinošas atsauksmes un vērtējumus par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā.
 • Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: 5 kori, 10.-12.klašu vokālais un vokāli instrumentālais ansamblis, aerobikas – deju pulciņš, vizuālās mākslas un floristikas pulciņi, jauno ekonomistu klubs „Hermejs”, datorzinību pulciņš, „Vācu valoda ES kontekstā”, IT izmantošana angļu valodas apguvē, vides pētnieki, skolas avīze „Skolas Diena”.
 • Skolai ir senas tradīcijas, par to liecina vairāk nekā 30 gadus iegūtās godalgotās vietas gan Rīgas pilsētas, gan valsts konkursos, Vispārējos latviešu dziesmu svētkos un piedalīšanās daudzos autorkoncertos Latvijā.
 • Katru gadu skolēnu un skolotāju paveiktais vērtējams skolas gada atskaites koncertā.
 • Regulāri tiek organizēti skolēnu apmaiņas braucieni gan mūsu valsts robežās, gan ārpus tām.

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 26.11.2016 | 18:28

Šodien ir 2017.gada 20.oktobris

Vārda dienu svin:

Leonīds, Leonīda

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(16. nov.):

Inga Bērziņa
Skolēni:
Šodien:
nav
Rīt:
Artis Gulbis 6.c
Katrīna Ļaškeviča 7.c
Ersins Deivids Eris 1.a
Tuvākā
(23. okt.):

Mairis Korskaks 4.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti