Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 42793
Vakar: 92
Šodien: 33

Iesakām apmeklēt

Ekoskola

2018./2019.mācību gada tēma "Pārtika"
 

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas vides kodekss

Mūsu skolas devīze -

“Dzīvo brīvi - nepalaid pasauli brīvi!’’

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas Ekopadome apņemas: Organizēt dažādus pasākumus skolā un ārpus tās, kuri padziļina skolēnos izpratni par ilgtspējīgu vides saglabāšanu un tās nozīmi:

- Stundu laika rādīt piemēru skolēniem kā taupīt enerģiju un pievērst uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar dažādām videi saistītām problēmām.

- Skolēniem, kuri dzīvo internātā, radīt izpratni par ūdens patēriņu un izmantošanas izmaksām.

- Rādīt piemēru par ūdens taupīšanas paņēmieniem.

- Mācību stundu laikā padziļināt skolēnu izpratni par transporta ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

- Veidot piemēru par drošības jautājumiem izmantojot transportu savā ikdienā.

- Veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties atbildību par to, organizējot dažādus pasākumus skolā un mācību stundu plānošanas un realizēšanas procesā.

- Veidot labvēlīgu skolas vidi, lai uzlabotu skolēnu fizisko un garīgo labsajūtu.

- Iesaistīt skolēnus skolas apkārtējās vides labiekārtošanā.

- Mežu – iepazīstam, izzinām un saprātīgi izmantojam.

- Veicināt skolēnos interesi par mežu saglabāšanu un tā nozīmīgumu.

- Skolēnos veidot atbildīgu attieksmi pret pārtiku un tās racionālu izmantošanu.


"Latvijas Meža dienas"

24. maijā Rīgas Mūzikas internātvidusskolas skolēni piedalījās lielākajā meža nozares pasākumā Baltijā "Latvijas Meža dienas", kuras norisinājās Tērvētē, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē jaunajā daļā - Kurbada zemē.

Skolēni varēja iepazīt  vairāk nekā 80 meža izziņas pieturas - meža tapšanu no sēkliņas līdz gatavai koka mājai, kā arī piedalīties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātes kopā ar rūķiem, Cūkmenu un īstiem meža večiem. Klātesošie iepazinās ne tikai meža audzēšanas ciklu ar meža tehniku darbībā, bet arī mācību un karjeras iespējas meža nozarē.


 "Zaļā josta" radošais konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”

Konkursa dalībnieku uzdevums bija pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

Mūsu skolas 8.a klases skolnieces Evelīna Rence un Jana Lindāne sadarbībā ar mājturības skolotāju Sarmīti Lakševici uzšuva iepirkuma somas no otrreizējiem pārstrādes materiāliem (aizkariem). Vēlam veiksmi konkursā!


 
Skolēni sadarbībā ar mājturības skolotāju Eināru Deksni izgatavoja putnu būrīšus, kuri pēc tam tika piestiprināti skolas apkārtnē. Paldies par iesaistīšanos ši pasākuma organizēšanā skolas tehniskajam personālam! Lai skanīgās putnu dziesmas priecē mūs visus!
 
   26.martā Rīgas Mūzikas vidusskolas Ekoskolas vides aktīvisti Daniels Borisjonoks un Artis Ločmelis iesaistījās apkārtējās vides uzkopšanā.
 

Ekoskolas Ziemas forums

   Rīgas Mūzikas internātvidusskolas skolotāja Ilze Liepniece, 10.klases skolēni Valdis Edgars Jēkabsons un Edvards Kristiāns Stenders no 22. līdz 24. februārim devās uz Ekoskolas  Ziemas forumu, kas šogad norisinājās Valmieras sākumskolā.

   Pasākumā pulcējās vairāk nekā 200 dalībnieki no Ekoskolām visā Latvijā. Došanās uz Vides izglītības forumiem jau ir kļuvusi par tradīciju. Šogad pasākumu programma bija papildināta ar īpašām aktivitātēm, kas veltītas starptautiskās Ekoskolas programmas 25 gadu jubilejai. Notika gan izglītojošas un interaktīvas vides nodarbības, gan pieredzes apmaiņas sesijas, gan interaktīvi komandu uzdevumi un saliedēšanas aktivitātes.  


Putnu barošana

Šogad EKO skolas ietvaros ļoti čakli darbojas pirmās klases skolēni, kuri, sākoties ziemas aukstajam periodam, regulāri izlika barību putnu barotavās. Tādējādi tiek veicināta vides izglītība un praktiskās iemaņas, kā arī turpināts vides aktīvistu iesāktais darbs.


 
Silto Džemperu Diena
 
  
  12.februārī skola piedalījās starptautiskā akcijā "Silto džemperu diena". Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un integrēt klimata pārmaiņu tēmas mācību stundās.
 

  Akcijas laikā skolā tika nedaudz samazināta temperatūra un visi tika aicināti uzvilkt siltāku džemperi, kas arī simboliskā veidā apliecina atbalstu iniciatīvai.

  Kampaņas “Silto džemperu diena” īstenošana Latvijā notiek ar Ekoskolu programmas atbalstu. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš savas darbības Latvijā 15 gadu laikā ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs.

 


   „Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.


  Projekta materiāli, jaunumi, labie piemēri no dalībvalstu skolām un citi resursi pieejami vides fonda mājas lapā www.videsfonds.lv

  Par sasniegumiem vides izglītībā un tās aizsardzības veicināšanā mūsu skola atkārtoti saņēma Zaļo diplomu un Latvijas EKOSKOLAS nosaukumu! Skola lepojas ar saviem vides aktīvistiem!


 
Zemes stunda 2018

Arī šogad Pasaules Dabas Fonds kopā ar Tetra pak aicina piedalīties lielākajā videi veltītajā akcijā - Zemes stunda, kura šogad norisināsies 24.03. no 20:30-21:30. Akcijas mērķis ir vienoties ar visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzīgas izvēles gan katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos. Tāpēc šajā Zemes stundā aicinām: Izslēdz gaismu - pieslēdzies dabai!

https://lv.wikipedia.org/wiki/Zemes_stunda

19. martā skolā viesojās Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietniece Aina Stašāne.

Vieslektore aktualizēja jautājumus, kas saistīti ar globālām klimata pārmaiņām. Tika uzsvērta katra indivīda loma dabas resursu taupīšanā un saudzīgā attieksmē pret vidi.

 


 

Gatavojas Latvijas simtgades pasākumiem vides aizsardzībā – Ekoskolas tiekas Babītē 

 Vairāk nekā 100 Ekoskolu no 54 Latvijas novadiem 23. un 24. februārī tiksies Ekoskolu forumā Babītes vidusskolā, lai sagatavotos vides izglītības aktivitātēm visa gada laikā. Ikgadējas tikšanās Ekoskolu tīkla dalībniekiem ir jau vairāk kā piecus gadus ilga tradīcija.

Foruma laikā dalībnieki apskatīs jautājumus par Latvijas dabas mantojuma saglabāšanu un galvenajiem draudiem tīrai videi. Piemēram, nodarbībās par koku nozīmi tiks piedāvāti risinājumi veco koku saglabāšanai skolu pagalmos, bet Pasaules Dabas fonda un Purvu bridēju stāstos varēs iepazīt mazāk zināmās dabas vērtības. Citas apskatītās tēmas – pārtikas ražošanas ietekme uz vidi, pārtikas atkritumu novēršana, labākās stratēģijas, kā samazināt savu plastmasas atkritumu daudzumu un neiekrist pārmērīgas patērniecības slazdos.

 “Programmu veidojam tā, lai dalībnieki saņemtu gan informāciju par mūsdienu svarīgākajiem jautājumiem, gan arī apgūtu dažādas prasmes, kas ļauj vieglāk izmainīt savu dzīvesveidu. Šo divu dienu mērķis ir piedāvāt iespēju satikties, ieklausīties ekspertos un iedvesmoties pārmaiņu radīšanai savās skolās,” stāsta viens no pasākuma rīkotājiem Edmunds Cepurītis.

 Ekoskolu forumā piedalās gan pedagogi, gan jaunieši, kuru uzdevums ir iegūto pieredzi izmantot, rīkojot vides aizsardzības aktivitātes savās skolās.

 Latvijas jubilejas gadā Ekoskolas plāno vēl aktīvāk iesaistīt skolēnu vecākus un apkārtējo sabiedrību ar radošām aktivitātēm dažādās vides akcijās – Zemes stundā, Ūdens dienā, Pārtikas dienā, Pasaules vides dienā, Āra izglītības dienā un Ekoskolu Rīcības dienās – kopumā gada laikā nodrošinot ap 300 dažādu pasākumu.

“Ekoskolu rīkotie vides izglītības pasākumi reģionos dod iespēju ar skolu starpniecību personiski izskaidrot mūsdienu vides problēmas – klimata pārmaiņas, draudus Baltijas jūrai. Mērķis ir iedvesmot cilvēkus iesaistīties problēmu risināšanā, nevis nokārt galvas” stāsta Ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns.

 Kā viens no piemēriem minamas nesen rīkotā Silto džemperu diena, kurā vairāk nekā 70 Ekoskolu aicināja aizdomāties par klimata pārmaiņām, uz vienu dienu pazeminot temperatūru skolu ēkās, vienlaikus rīkojot izglītojošus pasākumus par šo tēmu.

 Ekoskolu programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un tā apvieno vairāk kā 200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā darbojas vairāk kā 50 000 skolu, padarot to par lielāko sadarbības programmu pasaulē izglītības jomā.


 

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas teritorijas

apzaļumošanas projekts

«Esam uz Latvijas simtgades nots!»

2017

Kas ir Ekoskola?

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.
Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.
Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.
Ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolniekiem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.  
Papildus informācija var iegūt, apmeklējot Vides fonda mājas lapu: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
 
2017./2018. mācību gads

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas vides kodekss

Mūsu skolas devīze - 

“Dzīvo brīvi - nepalaid pasauli brīvi!’’

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas Ekopadome apņemas: 

organizēt dažādus pasākumus skolā un ārpus tās, ar mērķi padziļināt skolēnos izpratni par ilgtspējīgu vides saglabāšanu un tās nozīmi:

 • Stundu laika rādīt piemēru skolēniem kā taupīt enerģiju un pievērst uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar dažādām videi saistītām problēmām.
 • Skolēniem, kuri dzīvo internātā, radīt izpratni par ūdens patēriņu un izmantošanas izmaksām.
 • Rādīt piemēru par ūdens taupīšanas paņēmieniem.
 • Mācību stundu laikā padziļināt skolēnu izpratni par transporta ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
 • Veidot piemēru par drošības jautājumiem izmantojot transportu savā ikdienā.
 • Veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties atbildību par to, organizējot dažādus pasākumus skolā un mācību stundu plānošanas un realizēšanas procesā.
 • Veidot labvēlīgu skolas vidi, lai uzlabotu skolēnu fizisko un garīgo labsajūtu.
 • Iesaistīt skolēnus skolas apkārtējās vides labiekārtošanā.
 • Mežu – iepazīstam, izzinām un saprātīgi izmantojam.
 • Veicināt skolēnos interesi par mežu saglabāšanu un tā nozīmīgumu.

 

2016./2017.m.g. 
 
Ar prieku varam paziņot, ka Rīgas Mūzikas internātvidusskola 2016./2017 tiek apbalvota ar Ekoskolu programmas augstāko apbalvojumu Zaļo karogu.
Karogs svinīgā ceremonijā tiks paniegts Latvijas Nacionālajā bibliotēkā š.g. 25.septembrī. Uz ceremoniju dosies skolas direktore Vēsma Grugule, koordinatore Linda Kovaļevska un 11. klases skolnieces Valērija Ivanova un Diāna Voroncova.
 
Š.g. RMIVS gada tēma ''Enerģija''
Ekopadomes sastāvs:
 • Linda Kovaļevska,
 • Vēsma Grugule,
 • Ina Rubine,
 • Jolanta Komarovska,
 • Daina Rotkale,
 • Elita Mūrniece,
 • Ritma Ločmele,
 • Egīls Riekstiņš,
 • Valērija Ivanova,
 • Diāna Voroncova,
 • Jana Kivkucāne,
 • Renāte Stelpa,
 • Silvestrs Tuleiko,
 • Agija Bidiņa,
 • Annija Jēgere,
 • Laura Abjaļka,
 • Āriņa Leina,
 • Matilde Mežinksa,
 • Dace Bidiņa,
 • Anda Lipska.

Skolas ekopadome citīgi strādās visu mācību gadu, lai darbs pie iesāktā neapstātos!

Mūsu devīze ''Dzīvo brīvi - nepalaid Pasauli brīvi!''

Ekopadomes darbības plāns 2016./2017.m.g.:

Aktivitātes gada tēmas ietvaros:

Februāris – Ekonedēļa. Tēma ‘’Enerģija’’.

Maijs     -  ‘’Augi - enerģijas avoti’’.

Janvāris - Mācīsimies mācot.

Janvāris - Enerģijas resursi mūsu dārgumi.

Marts - ''Saules enerģija - labā enerģija''.

Aprīlis    - Sakopsim savu skolas vidi.

Aprīlis    - Brīdinājuma zīmes skolā.

Maijs     - ''Veloenerdžaizeri''.

Novembris – Rīcības dienas RMIVS

Aktivitātes citu tēmu ietvaros

Decembris – ‘’Paēdis un siltumā’’.

Marts - Vakars ar Leonardo.

Marts - ''Ziema manās atmiņās''.

Aprīlis  /Maijs - ‘’Palīdzēsim mazajiem draugiem’’.  

Septembra un oktobra mēnesī tiks veidots un papildināts skolas Vides novērtējums, savukārt maijā visu paveikto apkoposim un gaidīsim žūriju mūsu skolā.        

2015./2016.m.g.

“EKO nedēļa” Rīgas Mūzikas internātvidusskolā.

Mūsu skola jau kādu laiku aktīvi iesaistās projekta “EKO skola” aktivitātēs. Skolēni jau ir bijuši dažādās ekskursijās, piedalījušies konkursos, kā arī skola ir ieguvusi Ekoskolas sertifikātu. No 7. līdz 10. martam skolā norisinājās “EKO nedēļa”, kurā tika iesaistīti skolēni no 1.līdz 12.klasei.

Paši mazākie – sākumskolas skolēni - šīs nedēļas laikā veica dažādus eksperimentus ar dabīgajām krāsvielām. Tika veidoti zīmējumi no krāsvielām, kas iegūtas, piemēram, no bietēm, kāpostiem, kurkumas, oglēm.

Vecāko klašu skolēni eko aktivitātes uzsāka ar piedalīšanos Ekoskolu Ziemas forumā. Tas bija pieredzes apmaiņas pasākums dažādu skolu skolēniem, kā arī tā ietvaros notika apmācības un praktiskas nodarbības par vides izglītības īstenošanu.

“EKO nedēļas” izskaņā 5.-12.klašu skolēni prezentēja savus radošos darbus –vides reklāmas. Katrai klasei tika iedalīta sava tēma (piemēram, atkritumi, enerģija, transports u.c.). Skolēni izpaudās visdažādākajos veidos, piemēram, dziedot, stāstot, teatralizējot. Pasākuma noslēgumā labākie darbi tika apbalvoti.

Skolotāja - Ekoskolas koordinātore Linda Kovaļevska saka: "Uzvarētāji 12.klase, 2.vieta 11.kl un 3.vieta 8.klasei. Nedēļas garumā notika vairākas aktivitātes: Edmunda Cepurīša lekcija, dabīgo krāsu veidošana sākumskolai, sporta stundas vidusskolai un kā noslēguma pasākums "Vides reklāma 2016". Paldies audzinātājiem reklāmu tapšanā. Ar šo pasākumu noslēdzās RMIVS Ekonedēļa 2016. Sākumskolas skolotājiem paldies par atsaucību un jaunu ideju radīšanu. Skolotājai Vijai Ābelītei paldies par darbu sporta stundās vidusskolai. Par atbalstu paldies skolas adiminstrācijai. Īpaši paldies vēlos teikt skolotājai Jolantai par palīdzību pasākumu prganizēšanā un norisē. Tā būs vērtīga pieredze. Uz tikšanos nākamajā gadā! RMIVS koordinatore Linda Kovaļevska un ekopadomes skolēnu pārstāvji."

Foto skolas fotogalerijā.

  

Esam EKOSKOLA!


Tikai retajai Rīgas skolai ir tā paveicies, ka skolas teritorijā ir tik liels dabas parks, kurā ir iespēja atpūsties gan starpbrīžos, gan pēc stundām. Un tāpēc pagājušajā mācību gadā skolas Vides pulciņš skolotājas Lindas Kovaļevskas vadībā aktīvi strādāja un parādīja, cik draudzīgi skolēni sadzīvo ar skolas zaļo vidi, mācoties pašiem un iesaistot visus skolēnus novērtēt vides nozīmi kopumā. Un rezultāti neizpalika- 25.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Vides izglītības fonda organizētajā pasākumā

par sasniegumiem vides izglītībā un tās aizsardzības veicināšanā mūsu skola saņēma Zaļo diplomu

un Latvijas EKOSKOLAS nosaukumu! Skola lepojas ar saviem vides aktīvistiem!

Ekoskolas darbības plāns 2015./2016. m.g.

RMIVS mērķis 2015./2016.m.g.:

Iegūt Ekoskolas Zaļo karogu.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Mēnesis

Tēma

Aktivitāte

Septembris

Veselīgs dzīvesveids

Olimpiskā diena

Oktobris

Skolas vide un apkārtne

Tulpju stādīšana skolas teritorijā

Novembris

Veselīgs dzīvesveids

Aerobikas konkurss

Decembris

Apkopo visus tematus

Ekoskolas logo

Janvāris

Apkārtējā vide

Draugs mazajiem draugiem

Februāris

Veselīgs dzīvesveids

Zibakcija ‘’Skolēns skolēnam’’

Marts

Skolas vide un apkārtne

EKO nedēļa

Aprīlis

Atkritumi, enerģija, apkārtējā vide

Atkritumi mums apkārt!

Maijs

Skolas apkārtne

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valkas pamatskolu

Konkurss ''RMIVS Ekoskolas logo''

Rīgas Mūzikas internātvidusskola 2015. gadā ir ieguvusi Ekoskolas statusu. Šogad skola pretendē uz Zaļā karoga iegūšanu. Tam ir nepieciešams smags un grūts darbs. Kā viens no pirmajiem šī mācību gada pasākumiem bija skolas ekopadomes sapulce, kurā radās ideja par skolas logo izveidi. Kurš arī būs skolas ekopadomes logo.

Konkurā var piedalīties 1.-9.klašu skolēni.  Konkurss notiek laikā no 2015.gada 1. novembra – 2015. gada 30. novembrim. No 2015.gada 1. decembra – 2015.gada 17.decembrim žūrija izvērtēs dalībnieku iesniegtos darbus. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots 2015.gada 18. decembra skolas svinīgajā līnijā.

Svarīgi: Veidojot RMIVS Ekoskolas logo jāiekļauj skolas nosaukuma saīsinājums un simboli, kuri apzīmē – atkritumus, enerģiju, ūdeni, transportu, veselīgu dzīvesveidu, skolas apkārtni, klimatu un mežus.

Skolēnu darbus vērtēs žūrija, kura pārstāvēs skolas ekopadomes biedri, vizuālās mācības skolotāja un skolas tehniskā personāla pārstāvis.

Konkursa organizētāju kontaktinformācija

E – pasts: lindakovalevska91@gmail.com vai www.eklase.lv elektroniskais pasts (Linda Kovaļevska)

Rīcības dienu aktivitātes mūsu skolā. Konkurss “Es mīlu tevi, Klimat!”, kurš norisināsies 5.novembrī. 

Konkursa ideja un iedvesma ir radusies no televīzijas kanāla TV3 veidotā šova “Es mīlu tevi, Latvija!’’ Šova ideju RMIVS Ekopadome pielāgos 2015. gada Rīcību dienu skolas veidotajai aktivitātei, kura šogad tiek veltīta tēmai ‘’Klimata pārmaiņas’’, konkursa nosaukumu pārveidojot no “Es mīlu tevi, Latvija!’’ uz “Es mīlu tevi, Klimat!” Konkursā skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem, būs iespēja apvienot savas zināšanas ne tikai par šo tēmu, bet arī atcerēties tās latviešu dziesmas, kurās šī tēma ir pieminēta un apdziedāta. Konkurss norisināsies 2015.gada 5. novembrī plkst. 17.00-17.45 Kalnciema 160, aktu zālē.

 

2014./2015.m.g.

‘’EKO nedēļas’’ plānotās aktivitātes

Pasākuma mērķis: organizēt dažādas aktivitātes, kuru laikā skolēni secina par apkārtējās vides ilgtspējīgu attīstību un tās ietekmi uz dzīvajiem organismiem – augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem.

Norises laiks: 05.05.2015-08.05.2015

Aktivitātes:

Datums

Aktivitāte

Piedalās

Nepieciešamie resursi

05.05.2015

Ekskursija uz ‘’Getliņiem’’

7.-12.klase

 

06.05.2015

Gatavosim kopā

5.-9.klase

Izejvielas ēdienam, mājturības kabinets.

07.05.2015

Izstāde ‘’Esam veseli’’

1.-4.klase

Plakāti, kancelejas preces (zīmuļi, flomāsteri, līme, šķēres, avīžu un žurnālu atgriezumi).

08.05.2015

NTC fitnesa nodarbība

8.-12.klase

Sporta zāle, sporta inventārs, mūzikas atskaņotājs.

Aktivitāšu raksturojums:

 • Ekskursija uz ‘’’Getliņiem’’ – mērķis ir veidot skolēnu priekšstatu par videi draudzīgu un ilgtspējīgas saimniekošanas veidu.
 • NTC ir sporta treniņa iedvesmota nodarbība, kas veidota, lai celtu atlētisma līmeni. NTC ir grupu nodarbība, kurā izmantotas prasmes, vingrinājumi un principi, pēc kuriem trenējas pasaules klases sportisti. NTC nodarbība pievēršas piecām svarīgākajām sporta un fitnesa sastāvdaļām- spēkam, kardio izturībai, ķermeņa centra nostiprināšanai, līdzsvaram un lokanībai. Nodarbības ilgums 40 minūtes.
 • Gatavosim kopā – mērķis ir attīstīt skolēnu prasmes ēdiena gatavošanā. Kurš ir veselīgs un dod enerģiju ilgam laikam.
 • Informatīvā izstāde ‘’Esam veseli’’ – sākumskolas skolēni ar klašu audzinātajiem veido plakātus par tēmām, kuras saistītas ar ekoloģiskās tēmām: aizsargājamie augi, zāļu tējas, indīgie augi, Latvijas kultūraugi. Aktivitātes mērķis ir veidot skolēnu zināšanas par Latvijas floras daudzveidību un attīstīt prasmes atpazīt populārākos Latvijas augus.

EKO skolas darba plāns:

Mēnesis

Aktivitāte

Mērķis

Atbildīgais

Novembris

Rīcības dienas 2014

Mudināt jauniešus un ikvienu Ekoskolu pārstāvi būt par pārmaiņu ierosinātājiem vides ilgtspējas jautājumos un aktīvi rīkoties šo pārmaiņu sasniegšanā, iesaistot sabiedrību savās aktivitātēs.

Skolā Rīcības dienas ietvaros tiks rīkota skolas talka. Piedalīsies katrs skolas skolēns.

Jolanta Komarovska

Aerobikas konkurss

Veicināt skolēnos vēlmi būt aktīviem, radošiem un apgūt pramsi strādāt grupā.

Vija Ābelīte

Janvāris

Zibakcija ‘’Skolēns – skolēnam’’

Skolēnu informēšana par dažādu kaitīgo faktoru (alkohols, smēķēšana, narkotikas, dzimumattiecības) ietekmi uz organismu, organizējot atraktīvas un informatīvas audzināšanas stundas 5.-7.klasei, kuras veido skolas ekopadomes skolēni.

Linda Kovaļevska

Februāris

Projektu nedēļas mēnesis

Skolēni plāno un raksta projektu darbus. ZPD darbu izstrāde.

 

Marts

     

Aprīlis

Atkritumi Latvijā

Ķīmijas stundu laikā 9.klases skolēni veido prezentācijas par atkritumiem un to apsaimniekošanu Latvijas teritorijā, to ietekmi uz apkārtējo vidi un dzīvajiem organismiem.

Veido pārstrādātus atkritumu produktus.

Linda Kovaļevska

Koku un atraitnīšu stādīšana skolas teritorijā

Skolas 55 gadu jubilejas svinēšanas ietvaros, tiks labiekārtota skolas apkārtne, stādot kokus un atraitnītes.

 

Maijs

EKO nedēļa

-Ekskursija uz Getliņiem (ekskursijā dodas skolēni, kuri darbojas skolas ekopadomē).

-‘’Veselīgo našķu’’ gatavošana mājturības stundā.

-Fitnesa nodarbība meitenēm.

-Informatīvā izstāde’’ Esi vesels’’ sākumskolas klasēm.

‘’EKO nedēļas’’ ietvaros skolā organizē dažās aktivitātes, kuru laikā skolēni secina par apkārtējās vides ilgtspējīgu attīstību un tās ietekmi uz dzīvajiem organismiem.

Dabaszinātņu priekšmetu skolotāji

Sarmīte Lakševica

Darbs skolā

-Āra nodarbības.

-Datorpulciņa animāciju prezentēšana skolā par tēmām: atkritumi, enerģija, ūdens, veselīgs dzīvesveids, mežs, skolas vide un apkārtne, klimata pārmaiņas.

 

Gada tēmas ietvaros, tiek organizēts daudzveidīgs mācību un fakultatīvo stundu darbs un izmantojamās metodes.

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 27.06.2019 | 21:31

Šodien ir 2020.gada 4.aprīlis

Vārda dienu svin:

Ārvalds, Ārvalda, Herta, Valda

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(06. apr.):

Ligita Zelča
Skolēni:
Šodien:
Aivita Aiva Beļajeva 6.a
Rīt:
nav
Tuvākā
(06. apr.):

Marta Sniedziņa 2.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMIVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena 14.00 - 17.30
Ceturtdiena 9.00 - 12.00

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti